Aukum þjónustu við notendur bílastæðahúsa

Valgerður Sigurðardóttir borgarfulltrúi:

Bílastæðasjóður rekur sjö bílastæðahús í miðborg Reykjavíkur með 1140 bílastæðum. Á fundi borgarstjórnar í dag mun ég  leggja það til fyrir hönd Sjálfstæðisflokksins að umhverfis- og skipulagssvið ásamt Bílastæðasjóði verði falið að bjóða út rekstur þessara 1140 stæða. Bílastæðasjóður ætti að einbeita sér áfram að gjaldtöku meðfram götum (e. On street parking) en láta aðra um rekstur bílastæðahúsana (e. Off street parking).

Með því að útvista rekstri þessara húsa er hægt að auka þjónustu við notendur bílastæðahúsa, ásamt því að skila meiri hagnaði til borgarinnar. Ekki vegna þess að bílastæðahúsin séu illa rekin í dag heldur vegna þess að tækifærin eru mun meiri fyrir aðra rekstraraðila en Bílastæðasjóð. Það skýrist fyrst og fremst af ströngum reglum sem Bílastæðasjóður þarf að vinna eftir í dag. Þannig yrði sveigjanleikinn í rekstrinum, t.d. hvað varðar opnunartíma, þjónustustig, bætta nýtingu á stæðum og fleira, mun meiri hjá einkaaðilum.

Við vitum að Bílastæðasjóður er vel rekinn innan þess regluramma sem honum er gert að vinna eftir í dag. Því er hægt með útvistun á þeim sjö bílastæðahúsum sem sjóðurinn rekur að afla meiri tekna fyrir Reykjavíkurborg. Það væri hagur þeirra sem myndu taka að sér rekstur bílastæðahúsanna að bæta nýtingu þeirra og auka þjónustu. Þrif og rekstur bílastæðahúsanna myndu einnig vera í höndum leigutaka.

Það er vel þekkt í öðrum löndum að rekstur bílastæðahúsa sé leigður út til einkaaðila. Árið 1931 var í Bretlandi stofnað félag sem enn í dag sinnir þessum rekstri en hann nær yfir 150 þúsund stæði í yfir 500 bílastæðahúsum víða í Bretlandi. Hér er því ekki verið að finna upp hjólið og auðvelt að horfa til fordæma frá öðrum löndum við tæknileg úrlausnarefni að útvistun þessara 1140 bílastæða.

Þannig er lagt til að fela umhverfis- og skipulagssviði, ásamt Bílastæðasjóði, útfærslu á rekstrarútboði fyrir þau sjö bílastæðahús sem sjóðurinn rekur. Það yrði til hagsbóta fyrir notendur þessara bílastæðahúsa og Reykjavíkurborg.

Greinin birtist í Morgunblaðinu 5. febrúar 2019.