Seturéttur á flokksráðs- og formannafundi 2019

Í Skipulagsreglum Sjálfstæðisflokksins er mælt fyrir um hverjir eigi aðild að flokksráði Sjálfstæðisflokksins skv. 12. og 13. grein.

Miðstjórn Sjálfstæðisflokksins hefur að auki ákveðið að formönnum allra félaga, ráða og sérsambanda innan Sjálfstæðisflokksins skuli heimilt að sitja flokksráðsfund 2019 með málfrelsi og tillögurétt. Séu formenn þegar í flokksráði halda þeir réttindum á fundinum í samræmi við það.

12. gr. Skipulagsreglna Sjálfstæðisflokksins:

Sjálfkjörnir í flokksráð eru:

a. Formaður flokksins sem jafnframt er formaður flokksráðs.
b. Varaformaður flokksins, ritari, miðstjórn, framkvæmdastjórn, fjármálaráð, upplýsinga- og fræðslunefnd, stjórn sveitarstjórnaráðs og fastráðnir starfsmenn flokksins í fullu starfi.
c. Formenn og meðstjórnendur málefnanefnda flokksins, sbr. 45. gr.
d. Alþingismenn og frambjóðendur í aðalsætum á framboðslista flokksins við alþingiskosningar hverju sinni. Frambjóðandi tekur ekki sæti í flokksráði fyrr en að afloknum alþingiskosningum hafi hann ekki átt þar sæti fyrir.
e. Sveitarstjórnarmenn og frambjóðendur í aðalsætum á framboðslista flokksins við sveitarstjórnarkosningar hverju sinni. Frambjóðandi tekur ekki sæti í flokksráði fyrr en að afloknum sveitarstjórnarkosningum hafi hann ekki átt þar sæti fyrir
f. Stjórnir kjördæmisráða.
g. Fyrrverandi kjörnir alþingismenn flokksins.

13. gr. Skipulagsreglna Sjálfstæðisflokksins:

Kjördæmisráð kjósa árlega á aðalfundi í flokksráð einn fulltrúa fyrir hverja þúsund kjósendur Sjálfstæðisflokksins í síðustu alþingiskosningum í því kjördæmi og helmingsbrot þeirrar tölu eða meira. Fulltrúatala kjördæmis skal þó aldrei vera lægri en nemur heildartölu kjörinna fulltrúa í kjördæminu. Landssambönd innan vébanda flokksins kjósa hvert um sig 8 menn í flokksráð og að auki einn fulltrúa fyrir hvert þúsund félaga og helmingsbrot þeirrar tölu eða meira. Kjördæmisráð og landssamtök kjósa varamenn í flokksráð, jafnmarga og aðalmenn og má við kjör varamanns ákveða hvers varamaður hann sé.