Bjarni

96.000 einstaklingar nýttu skattafrádrátt með framlögum til almannaheilla 2022

Hátt í 96.000 einstaklingar nýttu sér skattahvata á síðasta ári til að styðja við almannaheillastarfsemi, en lög sem heimiluðu það tóku gildi árið 2021 og í fyrra var því fyrsta heila árið sem þau giltu.

Þetta kemur fram á vef fjármála- og efnahagsráðuneytisins.

„Það er gríðarlega ánægjulegt að sjá hve margir hafa nýtt úrræðið til að láta gott af sér leiða með stuðningi við almannaheillafélög, án milligöngu hins opinbera. Skilaboðin til þeirra sem sinna almannaheillastarfsemi eru skýr; fólk kann að meta störf þeirra,“ segir Bjarni Benediktsson formaður Sjálfstæðisflokksins og fjármála- og efnahagsráðherra.

Á ferðum þingmanna í hringferð um landið er þetta úrræði mikið nefnt enda kemur það ýmsum félagasamtökum vel í sinni fjáröflun að það sé hvati til staðar hjá einstaklingum til að leggja þeim lið, má í því sambandi nefna félagsmenn í björgunarsveitum, hjálparsamtökum og öðrum frjálsum félagasamtökum sem vinna að almannaheillum. Þetta getur skipt miklu máli, ekki síst á minni svæðum úti á landi þar sem fáir einstaklingar eru að halda úti mikilvægu starfi að hvati sé til staðar t.d. fyrir íbúa nærumhverfisins að leggja þeim til fjármagn og fá á móti frádrátt frá skatti.

Samkvæmt lögunum getur einstaklingur dregið allt að 350.000 kr. á einu ári frá skattskyldum tekjum sínum utan atvinnurekstrar vegna framlaga til almannaheillastarsemi. Þessir tæpu 96.000 einstaklingar lögðu með þessu úrræði um 4,8 milljarða króna með framlögum til almannaheillafélaga á árinu 2022, en alls námu framlög einstaklinga til almannaheillafélaga 6,6 milljörðum í fyrra.

„Með lagabreytingunum var auk þess kveðið á um tvöföldun á hlutfalli sem atvinnurekstraraðilar mega draga frá skattskyldum tekjum vegna slíkra framlaga og fór það úr 0,75% í 1,5%. Um svipað leyti var frádráttarheimild atvinnurekenda vegna framlaga til kolefnisjöfnunar tvöfölduð, úr 0,75% í 1,5%. Alls geta atvinnurekendur því fengið frádrátt frá skattskyldum tekjum sem nemur 3% á ári vegna framlaga sinna,“ segir í frétt ráðuneytisins.

Með lögunum njóta almannaheillafélög nú einnig ýmissa undanþága frá greiðslu skatta, m.a. frá greiðslu tekjuskatts og staðgreiðslu skatts á fjármagnstekjur, auk undanþágu frá greiðslu virðisaukaskatts í tilteknum tilvikum. Þá eru aðilar sem starfa til almannaheilla einnig undanþegnir greiðslu stimpilgjalds og geta sótt um allt að 100% endurgreiðslu virðisaukaskatts af vinnu manna á byggingarstað við byggingu, viðhald eða endurbætur á mannvirkjum sem alfarið eru í þeirra eigu. Þessu til viðbótar er undanþága á greiðslu erfðafjárskatts af gjöfum til aðila í almannaheillastarfsemi.

Markmið laganna er að hvetja einstaklinga og fyrirtæki til að styðja milliliðalaust við almannaheillafélög og að styrkja stöðu lögaðila til að starfa til almannaheilla.

Hér má sjá fréttina á vef fjármála- og efnahagsráðuneytisins í heild.