Moody’s staðfestir A2 lánshæfiseinkunnir ríkissjóðs

Lánshæfiseinkunn ríkissjóðs upp á A2 var staðfest í dag af alþjóða matsfyrirtækinu Moody’s Investors Service og er horfur áfram stöðugar.

Þetta eru afar góðar fréttir og er búist við því að íslenska hagkerfið nái traustum bata með aðstoð sterkra og forvirkra stuðningsaðgerða stjórnvalda auk þess sem mikil fjárfesting og áframhaldandi bati í ferðaþjónustu styðja við hagvöxt á næstu árum.

Fram kemur í frétt á vef fjármála- og efnahagsráðuneytisins að Moody´s tilgreini einkum þrjár meginástæður fyrir staðfestingu lánshæfismats ríkissjóðs;

  1. Búist er við því að íslenska hagkerfið nái traustum bata með aðstoð sterkra og forvirkra stuðningsaðgerða stjórnvalda auk þess sem mikil fjárfesting og áframhaldandi bati í ferðaþjónustu styðja við hagvöxt á næstu árum;
  2.  Stofnanir hafa verið styrktar verulega og trúverðugleiki þeirra hefur batnað merkjanlega á undanförnum árum;
  3. Einsleitni og smæð hagkerfisins gera Ísland, að mati Moody‘s, útsett fyrir sveiflum og sértækum áföllum. Ólíklegt er að þetta breytist á næstu árum þrátt fyrir aðgerðir til að auka fjölbreytni hagkerfisins, að mati Moody´s.

Þá segir að stöðugar horfur endurspegli í stórum dráttum jafnvægi ólíkra áhættuþátta. Til viðbótar við góðan efnahagsbata og traustar hagvaxtarhorfur eykur fyrri reynsla stjórnvalda af lækkun opinberra skulda traust og trúverðugleika á að það takist á næstu árum að styrkja fjárhagstöðu ríkissjóðs á ný. Samdráttur efnahagsumsvifa var minni í fyrra en óttast var í upphafi þar sem aðrar lykilgreinar en ferðaþjónusta reyndust þrautseigari. Hátt skuldahlutfall skýrist að hluta til af endurflokkun ríkisaðila sem gerð var síðla árs 2020 og breytir ekki grundvallarhorfum í ríkisfjármálum.

Horfur um lánshæfismat Íslands gætu orðið jákvæðar og lánshæfiseinkunn að lokum verið hækkuð ef viðsnúningur í ríkisfjármálum verður hraðari en búist er við. Aukin fjölbreytni sem leiða myndi til minni sveiflna í efnahagslífinu hefði jákvæð áhrif á einkunnina.

Fréttatilkynning Moody’s