Viðspyrnustyrkir og stuðningur við atvinnuleitendur, lífeyrisþega og barnafjölskyldur

Ríkisstjórnin kynnti á blaðamannafundi í dag ýmsar viðbætur við stuðning við atvinnulíf og almenning vegna áhrifa af kórónuveirufaraldrinum.

Viðspyrnustyrkir eiga að gera samfélagið betur viðbúið því þegar heimurinn opnast að nýju. Viðspyrnustyrkir eru beint framhald af tekjufallsstyrkjum og er þeim ætlað að aðstoða fyrirtæki við að viðhalda lágmarksstarfsemi meðan áhrifa faraldursins gætir. Úrræðið tekur til allra tekjuskattskyldra rekstraraðila sem verða fyrir a.m.k. 60% tekjufalli og gildir um alla rekstraraðila óháð rekstrarformi, það gildir þannig líka um einyrkja sem stunda atvinnurekstur á eigin kennitölu.

Þannig geta rekstaraðilar með tekjufall á bilinu 60-80% fengið viðspyrnustyrki allt að 400 þúsund kr. fyrir hvert málaðarlegt stöðugildi, að hámarki 2 milljónir króna. Rekstraraðilar með tekjufall upp á 80-100% geta fengið viðspyrnustyrki allt að 500 þúsund kr. á hvert mánaðarlegt stöðugildi, að hámarki 2,5 milljónir. Styrkfjárhæðir taka mið af rekstrarkostnaði en geta þó ekki orðið hærri en það tekjufall sem varð á tímabilinu sem er undir.

Viðbótarálag á grunnbætur atvinnuleysisbóta

Sérstakt viðbótarálag verður greitt á grunnbætur atvinnuleysistrygginga á næsta ári sem koma á til móts við þann stóra hóp sem á næstu mánuðum fellur út af tekjutengdum atvinnuleysisbótum. Álagið hljóðar uppá 2,5% og kemur til viðbótar þeirri 3,6% hækkun sem gert er ráð fyrir í fjárlagafrumvarpi.  Með þessu nemur heildarhækkun grunnbóta 6,2% og þær verða því 307.403 kr. 

Stuðningur við barnafjölskyldur

Skerðingarmörk í barnabótakerfinu verða hækkuð sem tryggir að þau fylgja þróun lægstu launa á vinnumarkaði. Þessi breyting skilar einstæðum foreldrum með tvö börn, með 350 þúsund til 580 þúsund krónur í tekjur á mánuði, 30 þúsund króna hækkun barnabóta á ári. Fjölskylda með samanlagðar tekjur upp á 700 til 920 þúsund krónur á mánuði fær 60 þúsund hærri barnabætur á næsta ári en ella vegna breytinganna.  

Stuðningur við örorkulífeyrisþega

Greidd verður út 50 þúsund króna eingreiðsla til þeirra örorku- og endurhæfingarlífeyrisþega sem eiga rétt á lífeyri á árinu fyrir 18. desember, til viðbótar við desemberuppbót sem jafnframt kemur til greiðslu í desemberÍ upphafi næsta árs verða gerðar varanlegar breytingar á örorkulífeyriskerfi almannatrygginga þegar dregið verður úr innbyrðis skerðingum sem skilar tekjulægstu örorkulífeyrisþegunum tæplega 8.000 króna viðbótarhækkun á mánuði umfram fyrirhugaða hækkun uppá 3,6% sem gert var ráð fyrir í fjárlagafrumvarpi. Heildarhækkun bóta almannatrygginga til tekjulægstu örorkulífeyrisþeganna verður því tæpar 20 þúsund krónur um áramót.  

Nánari upplýsingar um aðgerðir ríkisstjórnarinnar má finna í upplýsingaskjali hér.