Vinstrimeirihlutinn í borginni klofinn

Björn Gíslason borgarfulltrúi skrifar:

Undanfarið hefur mikið verið fjallað um Sundabraut og ekki síst í kjölfar ummæla Ásgeirs Jónssonar seðlabankastjóra sem sagði á fundi efnahags- og viðskiptanefndar Alþingis að honum þætti „alveg stórundarlegt og ámælisvert að Sundabraut hafi ekki verið byggð miðað við þá umferð sem er í borginni.“ Ég held að flestir séu sammála seðlabankastjóra enda augljóslega með arðbærari verkefnum sem hægt er að fara í um þessar mundir.

Verkefnið er ekki eingöngu arðbært efnahagslega heldur einnig samfélagslega. Þá mun verkefnið ekki einungis hafa þýðingu fyrir Reykvíkinga heldur munu áhrif Sundabrautar gæta víða á landinu enda tengist Sundabraut Vesturlandsveginum og hefur því áhrif á Vestur- og Norðurland. Með öðrum orðum mun Sundabraut ekki einungis minnka álagið á Ártúnsbrekku heldur mun hún bæta samgöngur Grafarvogshverfis til muna og jafnframt bæta samgöngur við landsbyggðina. Þá er ekki hægt að láta hjá líða að nefna að Sundabraut mun hafa mikið gildi í almannavörnum höfuðborgarsvæðisins. Það skiptir verulegu máli að greiðlega gangi að rýma höfuðborgarsvæðið ef þær aðstæður skapast.

Óreiðan og hamagangurinn mikill

Nú er svo komið að vinstrimeirihlutinn í borginni virðist klofinn í afstöðu sinni til Sundabrautar. Borgarstjóri talar um að langfarsælast sé að hafa Sundabraut í göngum á meðan píratinn, Sigurborg Ósk Haraldsdóttir, formaður skipulags- og samgönguráðs, sagði í þættinum Sprengisandi fyrir stuttu að hún vildi frekar sjá „Sundaleið“ í nútímalegri hönnun, þ.e. brú þar sem gert er ráð fyrir hjólandi og gangandi.

Svo virðist sem óreiðan og hamagangurinn sé svo mikill í herbúðum borgarstjórans og vinstrimeirihlutans að koma Sundabraut fyrir kattarnef að bæði er verið reisa hverfi sem áætlað er þeim sem kjósa að lifa bíllausum lífsstíl og smáhýsi á helgunarsvæði brautarinnar í Gufunesi. Fjármálaráðherra og formaður Sjálfstæðisflokksins hefur hins vegar sagt að Sundabraut sé órjúfanlegur hluti Samgöngusáttmálans og ekkert verði af honum ætli menn ekki að heiðra þennan þátt samkomulagsins.

Koma þarf böndum á óreiðuna innanhúss

Vinstrimeirihlutinn í Reykjavík hefur með markvissum hætti í áraraðir tafið fyrir Sundabraut enda hefur engin vilji staðið til þess að greiða fyrir umferð almennt. Til marks um þetta þá hafði Vegagerðin um langt árabil beðið eftir að Reykjavíkurborg myndi taka afstöðu varðandi legu Sundabrautar en nokkrar leiðir voru færar við byggingu hennar. Vegagerðin lagði áherslu á svokallaða innri leið, sem gengur undir nafninu leið þrjú í daglegu tali, yrði farin en hún er við Gelgjutanga. Sú leið var langhagkvæmasti kosturinn fyrir legu Sundabrautar og var Reykjavíkurborg tilkynnt það að ef önnur og dýrari leið, en leið þrjú, yrði farin þyrfti Reykjavíkurborg að greiða mismuninn. Engu að síður ákvað Vinstrimeirihlutinn, sem nú hefur verið viðreistur af Viðreisn, að fara aðra leið og úthlutaði byggingalóðum á því svæði þar sem leið þrjú átti að koma og þar með datt út þessi hagkvæmasti kostur undir legu Sundabrautar. Ljóst er að gerð gangna er tugum milljarða dýrari framkvæmd en þverun Kleppsvíkur með lágbrú.

Sundabraut liður í að stemma stigu við fyrirséðum samdrætti

Eitt er víst að skikka þarf þennan vinstrimeirihluta til að koma böndum á óreiðuna innanhúss en svo virðist sem verkefnið sé að valda töluverðri togstreitu innan hans. Þannig er mikilvægt að fá svör sem fyrst svo hægt sé að hefjast handa við byggingu brautarinnar.

Þessi framkvæmd er gríðarlega mikilvæg efnahagslega og samfélagslega eins og rakið hefur verið hér að ofan. Verkefni eins og Sundabraut yrði góð fjárfestingarleið fyrir lífeyrissjóði sem dæmi en lítið er um innlendar fjárfestingar vegna Kórónuveirunnar. Þannig mun verkefnið verða liður í að að stemma stigu við fyrirséðum samdrætti en samkvæmt niðurstöðum þjóðhagsreikninga hefur landsframleiðslan dregist saman um 9,3% að raungildi á 2. ársfjórðungi þessa árs borið saman við sama tímabil í fyrra. Þetta er mesti samdráttur sem mælst hefur síðan ársfjórðungslegar mælingar hófust hérlendis.

Hætt er við því að klofningur vinstrimeirihlutans í afstöðu sinni til legu Sundabrautar muni tefja að framkvæmdir geti hafist. Ekki er annað að skilja en formaður skipulagsráðs, Sigurborg Ósk Haraldsdóttir, sé beinlínis mótfallinn verkefninu þrátt fyrir að borgin hafi samþykkt samgöngusáttmálann sem kveður á um Sundabraut. Mikilvægt er að taka ákvörðun um legu brautarinnar sem fyrst enda löngu kominn tími til ákvarðana varðandi legu hennar svo framkvæmdir geti hafist okkur öllum til hagsbóta.

Höfundur er borgarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins

Greinin birtist fyrst í Grafarvogsblaðinu 16. september 2020