Setur 100 milljónir í að flýta lagningu dreifikerfis raforku í jörðu

„Með þessu 100 m.kr. framlagi úr fjárfestingarátaki stjórnvalda getum við flýtt enn frekar lagningu dreifikerfis raforku í jörðu á þessu ári, til samræmis við tillögur átakshóps stjórnvalda frá í febrúar. Þessir fjármunir munu nýtast vel strax í sumar við að hefja þær mikilvægu framkvæmdir,“ segir Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir, ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra en ráðuneyti hennar kynnti í gær að farið yrði í sérstakt 100 milljóna króna átak á lagningu dreifikerfis raforku í jörð.

Þar kom fram að búið væri að ganga frá því gagnvart RARIK og Orkubúi Vestfjarða að fjármunirnir verði nýttir á árinu 2020 til að flýta mikilvægum framkvæmdum við jarðstrengjavæðingu dreifikerfisins.

Þá segir enn fremur að ráðgert sé að frekari fjármunum verði veitt í verkefnið í 5 ára fjármálaáætlun 2021-2025 „eins og nánar er kveðið á um og útfært í tillögum átakshóps stjórnvalda um uppbyggingu innviða í kjölfar óveðursins í desember sem kynntar voru í lok febrúar,“ eins og segir í frétt á vef atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytisins.

Þar segir enn fremur: „Í þingsályktun um sérstakt tímabundið fjárfestingarátak, sem samþykkt var á Alþingi 30. mars sl., er 592 m.kr. varið í fjárfestingar vegna stjórnunar og samhæfingar innviða, fyrir árið 2020.

Af þessum 592 m.kr. er 100 m.kr. varið í flýtingu á lagningu dreifikerfis í jörðu. Við skiptinguna var meðal annars haft til hliðsjónar samlegðaráhrif við ljósleiðaravæðingu á viðkomandi stöðum.“

Fjármununum verður skipt þannig:

  • 50 m.kr. fara í strenglagningarverkefni hjá RARIK við Laxárdal og Fellsströnd í Dalabyggð, strenglögn frá Seyðisfirði til Mjóafjarðar, strenglögn frá Vík að Kirkjubæjarklaustri og strenglögn frá Hvolsvelli að Þverá.
    Alls er um 30 km að ræða af raflínu í jörð og framkvæmdakostnaður samtals 150 m.kr. Mun framlagið dekka öll þau verkefni.
  • Hjá Orkubúi Vestfjarða mun 50 m.kr. framlag ríkisins verða nýtt í að hefja að það verkefni að koma Rauðasandslínu (frá Sauðlauksdal að Rauðasandi) í jörðu í nokkrum áföngum
    (Sauðlauksdalur – Hnjótur – Breiðavík – Örlygshöfn – Láginúpur – Breiðavík – Bjargtangar – Örlygshafnarvegur – Rauðisandur).
    Alls er þar um 70 km að ræða og heildarfjárfestingarkostnaður um 370 m.kr.

Mun framlagið nýtast fyrir fyrsta áfanga þess verkefnis.

Verkefnin eru nú á undirbúningsstigi og framkvæmdir hefjast í sumar.

Hér má sjá frétt atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytisins.