„Ísland er ekki á nokkurn hátt undanskilið“

Sigríður Á. Andersen, dómsmálaráðherra

„Þessi skýrsla ríkislögreglustjóra er grafalvarlegt mál, en hún hefur legið fyrir síðan á haustdögum á síðasta ári. Þar fram kemur að áhættustig vegna skipulagðrar glæpastarfsemi á Íslandi er mikið, eins og háttvirtur þingmaður nefndi. Hér er mikil áhætta, rautt viðbúnaðarstig. Það er áhyggjuefni,“ sagði Sigríður Á. Andersen, dómsmálaráðherra við sérstaka umræðu á Alþingi í dag um skýrslu greiningardeildar ríkislögreglustjóra um skipulagða glæpastarfsemi.

„Ísland er ekki á nokkurn hátt undanskilið þeirri áhættu sem önnur lönd í kringum okkur standa frammi fyrir í þessum efnum. Það er alveg ástæðulaust að ætla annað en að þau vandamál og þær hættur sem steðja að nágrannalöndum okkar berist ekki hingað með sama hætti. Þess vegna er mjög mikilvægt að við séum undir það búin með öllum þeim tiltæku ráðum sem liggja fyrir,“ sagði ráðherra.

Fram kom að ráðuneytið hafi fundað með ríkislögreglustjóra í framhaldi af útkomu skýrslunnar og að þar hafi m.a. verið rætt um hvernig bregðast ætti við efni hennar.

„Sjálf er ég í góðu sambandi við ríkislögreglustjóra og lögregluembættin og ræði mjög reglulega m.a. um þessi mál. Fram kemur í skýrslu greiningardeildarinnar að frumkvæðisvinna sé sú aðgerð sem lögreglan telji að sé best til þess fallin að koma í veg fyrir skipulagða brotastarfsemi. Þar eru nefnd fleiri atriði eins og farþegalistagreining og áhersla á upptöku ólögmæts ávinnings af brotum,“ sagði ráðherra.

Sagði ráðherra að í skýrslunni kæmi fram að lögreglu skorti mannafla til að sinna umræddum verkefnum. Vísaði ráðherra svo í orð sín frá í síðustu viku þar sem fram kom að unnið væri að því að fjölga lögreglumönnum í ýmsum störfum lögreglunnar.

„Það er samt rétt að árétta að fram kemur í skýrslunni að skipulögð glæpastarfsemi er ekki eingöngu að hálfu erlendra glæpahópa heldur er hér líka skipulögð glæpastarfsemi að hálfu Íslendinga,“ sagði Sigríður við umræðuna.

Sagði ráðherra að í skýrslunni væri fjallað mjög ítarlega um að ákveðnir þættir séu til þess „fallnir að laða að sér erlenda glæpahópa. Sérstaklega er nefnt í skýrslunni að framkvæmd stefnu íslenskra stjórnvalda á undanliðnum misserum hafi verið til þess fallin að auka aðdráttarafl Íslands sem áfangastaðar fyrir farandfólk frá Evrópu í leit að betri lífskjörum.“

Alla umræðuna má nálgast hér á vef Alþingis.