Utanríkismál

  • Frjáls viðskipti á alþjóðavettvangi
  • Ísland standi utan ESB
  • Tengsl við Bretland eftir Brexit tryggð
  • Við viljum aukna fríverslun
  • Fríverslunarsamnings við Bandaríkin leitað
  • Utanríkisstefnan grundvölluð á norrænu samtarfi, EFTA- EES og NATO
  • Hagsmuna Íslands á norðurslóðum gætt

Ísland á að beita sér fyrir frjálsum viðskiptum á alþjóðavettvangi.
Sjálfstæðisflokkurinn vill kappkosta að treysta tengslin við Bretland þar sem úrsögn
þess úr Evrópusambandinu er í undirbúningi. Eins er brýnt að leitað verði eftir
fríverslunarsamningi við Bandaríkin og víðar um heim.

Sjálfstæðisflokkurinn áréttar að hagmunir Íslands eru best tryggðir utan
Evrópusambandsins. Aðildarviðræður má ekki hefja að nýju nema þjóðin verði fyrst
spurð í beinni atkvæðagreiðslu hvort hún óski eftir aðild að ESB.
Við ætlum að halda áfram á markaðri braut fríverslunar í viðskiptum okkar við
umheiminn. Viðskiptastefna okkar hefur skilað gríðarlegum árangri á
undanförnum árum. Nú eru um 90% allra tollskrárnúmera tollfrjáls en til
samanburðar er aðeins um fjórðungur tollskrárnúmera í Evrópusambandinu
tollfrjáls.

Forsendur bættra kjara íbúa fátækustu ríkja heims eru aukin utanríkisviðskipti og
virðing fyrir umhverfismálum. Íslendingar eiga ekki að taka þátt í að reisa
viðskiptamúra gegn þeim.

Evrópa er helsta markaðssvæði Íslands og mikilvægt að tryggja áfram opinn aðgang
að innri markaði Evrópusambandsins á grundvelli EES.
Í utanríkismálum verður samstarf við granna og bandamenn áfram grundvöllur
þátttöku Íslands í alþjóðasamfélaginu. Þar ber hæst samstarf Norðurlanda,
varnarssamstarfið í NATO og tengslin við Evrópu um EFTA og EES-samninginn.

Öryggi landsins er best tryggt með aðild Íslands að Atlantshafsbandalaginu og
varnarsamningi við Bandaríkin.

Skipting hafsvæða og nýting auðlinda á norðurskautssvæðinu þarf að vera í
samræmi við hafréttarsamning Sameinuðu þjóðanna og Norðurskautsráðið er
réttur samráðsvettvangur fyrir sameiginleg mál norðurslóða.