Skattamál

  • Lækkun skatta og einföldun skattkerfisins
  • Dregið úr jaðaráhrifum skatta
  • Tryggingagjald verði lækkað
  • Lögbundið lágmarksútsvar afnumið
  • Ýmsir tollar verði afnumdir
  • Skattumhverfi fyrirtækja á að vera eitt og almennt
  • Tekið verði á skattaundanskotum

Sjálfstæðisflokkurinn vill halda sköttum í lágmarki og að fólk haldi sem mestu eftir af því sem það aflar. Skattkerfið er ætlað til tekjuöflunar fyrir ríkissjóð. Það á að vera einfalt, gagnsætt, sanngjarnt og skilvirkt til að auka réttaröryggi borgaranna og auðvelda skattyfirvöldum baráttuna gegn skattsvikum.

Draga þarf úr jarðaráhrifum skattkerfisins og bótakerfisins. Miða skal skattlagningu og bætur við kjör einstaklinga en ekki sambúðarform eða fjölskyldustöðu.

Milliþrep tekjuskatts verður afnumið um næstu áramót. Við viljum enn frekari lækkun skatta, m.a. frekari lækkun tryggingagjalds og tekjuskatts. Jafnframt viljum við einfalda virðisaukaskattskerfið og fækka þar undanþágum.

Sjálfstæðismenn ætla að endurskoða skattlagningu fjármagnstekna, þar með talið skattlagningu leigutekna, sem leiðir fyrst og fremst til hærra leiguverðs og meiri skattaundanskota.

Við ætlum að lækka fjármagnstekjuskatt og skattleggja raunávöxtun fjármagnstekna í stað nafnávöxtunar. Við ætlum að lækka erfðafjárskatt aftur í 5% með afnám hans að lokamarkmiði.

Lögbundið lágmarksútsvar sveitarfélaga verður afnumið og ýtt undir samkeppni sveitarfélaga.

Almenn vörugjöld og fjölmargir tollar voru afnumdir á kjörtímabilinu. Við ætlum að halda áfram á þeirri braut, til dæmis með því að afnema tolla af ýmsum matvælum.

Gefnar verði meiri, greinarbetri og gegnsærri upplýsingar um opinberar álögur á launa- og álagningarseðlum.

Skattumhverfi fyrirtækja á að vera með þeim hætti að ekki þurfi ívilnanir eða afslátt af opinberum gjöldum til að tryggja alþjóðlega samkeppnishæfni. Skattar á fjármálafyrirtæki eigi að vera almennir og án undanþága. Stjórnvöld verða að árétta að bankar starfa á eigin ábyrgð en ekki skattgreiðenda.