Málefni útlendinga

  • Aðstoð við flóttafólk leiði til tækifæra til sjálfsbjargar
  • Mannhelgi og mannréttindi í fyrirrúmi
  • Tökum vel á móti útlendingum sem hér setjast að
  • Erlendir sérfræðingar og vinnuafl bætir samkeppnisstöðu Íslands

Hafa skal mannúðarsjónarmið og skilvirkni að leiðarljósi í málefnum hælisleitenda. Jafnframt skal alltaf hafa að leiðarljósi að aðstoð við flóttamenn leiði til tækifæra til sjálfsbjargar. Móttaka flóttafólks er sjálfsögð. Leggja skal áherslu á að kerfið sé í stakk búið til að taka á móti fólki og vanda til verka, flóttafólki og samfélaginu til heilla. Sjálfstæðisflokkurinn fagnar ákvörðun ríkisstjórnarinnar um að auka fjármagn til flóttamannaaðstoðar í kjölfar neyðar sem skapast hefur í Evrópu undanfarin misseri.

Í fjölmenningarsamfélagi er mannauður og fjölbreytt reynsla til þess fallin að auðga samskipti einstaklinga og víðsýni. Taka skal vel á móti fólki sem hingað vill flytja og tryggja að það njóti jafnra tækifæra á við aðra.

Tryggja þarf samkeppnishæfni landsins, með því að einfalda veitingu atvinnuleyfa, meta menntun þeirra sem hingað leita að verðleikum og tryggja að aðbúnaður á Íslandi geri landið eftirsóknarvert til framtíðar.

Á Íslandi er fjöldi fyrirtækja sem hefur þörf fyrir aðgengi að sérhæfðu erlendu starfsfólki. Þetta eru fyrirtæki sem sum starfa á alþjóðlegum mörkuðum, fyrirtæki sem byggja rekstur sinn á aðgengi að orku og öðrum auðlindum hér á landi, í byggingariðnaði, nýsköpunar- og sprotafyrirtæki og fjölmörg lítil og meðalstór fyrirtæki í upplýsingatækni. Einnig eru tækifæri í erlendri fjárfestingu í ýmsum nýjum atvinnugreinum eins og hátækni, líftækni, gagnaverum, ferðaþjónustu, kvikmyndaiðnaði, háskólasamfélagi, hönnun o.fl. Þá eru nýsköpun engin takmörk sett, hvorki í rótgrónum stoðum atvinnulífsins né öðrum minni sem eru að ryðja sér til rúms.

Við þurfum að laða til landsins erlenda sérfræðinga sem miðla þekkingu sinni til starfsmanna fyrirtækja og styrkja stöðu þeirra. Við erum fámenn en vel menntuð þjóð. Þessi gátt til landsins verður að vera opin og regluverkið má ekki vera of flókið. Þetta á fyrst og fremst við um einstaklinga frá ríkjum utan EES svæðisins.