Lög og réttur

  • Persónufrelsi er leiðarljósið
  • Allir eiga að njóta jafnréttis
  • Bætt staða hinsegin fólks
  • Efla þarf löggæslu og öryggisstarf
  • Bættir verkferlar í réttargæslukerfinu í kringum kynferðisafbrot

Sjálfstæðisstefnan grundvallast á frelsi og ábyrgð, jafnrétti og samkennd. Hún er víðsýn og frjálslynd framfarastefna. Sjálfstæðismenn hafa einstaklingsfrelsi, atvinnufrelsi og séreignarrétt í hávegum, með hagsmuni allra fyrir augum.

Sjálfstæðisflokkurinn vill tryggja jöfn tækifæri allra. Við teljum það grundvallaratriði að tryggja jafna stöðu og jöfn tækifæri kvenna og karla.

Trúar-, tjáningar- og skoðanafrelsi eru grundvallarmannréttindi sem standa verður vörð um. Öllum er heimilt að aðhyllast og iðka hvaða trú sem er, en trúariðkun er ekki æðri lögum. Jafnframt verður að gæta þess að allir borgarar og samtök þeirra virði stjórnarskrárvarin mannréttindi og sjónarmið sem af þeim verða leidd.

Sjálfstæðisflokkurinn mun áfram vera leiðandi í málefnum hinsegin fólks, enda hefur hann staðið að lagabreytingum um aukin réttindi þeirra, m.a. varðandi samvist og ættleiðingar.

Löggæsla, almannavarnir og björgunarstarf hefur verið meira krefjandi á undanförnum misserum og árum, meðal annars vegna fjölgunar ferðamanna. Þessir aðilar þurfa aukin fjárframlög og þeir njóti þeirra tekna sem þjóðarbúið fær á tímum aukins hagvaxtar og tekna af ferðaþjónustu.

Aðgerðaráætlun innan réttargæslukerfisins um bætta verkferla í kringum kynferðisbrot hefur verið útbúin. Sjálfstæðisflokkurinn mun leggja áherslu að henni verði fylgt eftir.