Unnur Brá Konráðsdóttir

Unnur Brá hefur setið á Alþingi í rúm sjö ár. Hún er formaður allsherjar- og menntamálanefndar þingsins, situr í velferðarnefnd Alþingis og er forseti Vestnorræna ráðsins. Unnur Brá er 42 ára, býr á Hvolsvelli, er lögfræðingur að mennt, á tvö börn og eitt á leiðinni. Unnur Brá hefur á þingferli sínum lagt mikla áherslu á heilbrigðismál, jafnrétti, jöfn tækifæri og frelsi einstaklingsins. Unnur Brá hefur beitt sér sérstaklega fyrir málefnum Suðurkjördæmis s.s. fjölgun hjúkrunarrýma, eflingu heilsugæslunnar, samgöngubótum og eflingu menntunar.

Undanfarin sjö ár hef ég notið þess heiðurs að vera fulltrúi Suðurkjördæmis á Alþingi og sækist eftir að fá umboð frá flokkssystkinum mínum til þess að halda áfram því starfi sem ég hef sinnt og óska eftir endurnýjuðu kjöri í 2. sæti á lista flokksins fyrir komandi kosningar. Ég hef gefið alla mína krafta í starf mitt sem alþingismaður og vonast til þess að fá tækifæri til þess að vinna áfram að þeim mikilvægu málefnum sem brenna á íbúum svæðisins.Leiðarljós mín í því pólitíska starfi sem ég hef helgað krafta mína eru meðal annars:* Að Ísland sé land jafnra tækifæra, þar sem allir eigi möguleika til þess að koma hugmyndum sínum í framkvæmd.
* Að Ísland sé opið og lýðræðislegt samfélag þar sem allir geta komið hugsjónum sínum á framfæri og barist fyrir þeim.
* Að á Íslandi njóti allir þeirra mannréttinda að vera metnir á eigin verðleikum; óháð þjóðfélagsstöðu, skoðunum, kyni, efnahag eða uppruna.
* Að á Íslandi hafi einstaklingurinn svigrúm til þess að haga lífi sínu eftir eigin höfði, án óþarfrar afskiptasemi hins opinbera og án óhóflegrar skattlagningar.Ísland á að vera draumaland ungs fólks.  Á því kjörtímabili sem nú er senn á enda höfum við tekið mörg farsæl skref í rétta átt, unnið ötullega að því að tryggja hér efnahagslegan stöðugleika sem er forsenda velmegunar. Mikilvægustu verkefnin framundan eru uppbygging heilbrigðiskerfisins, skilvirkara húsnæðiskerfi, losun gjaldeyrishafta, fullt jafnrétti,  frekari einföldun skattkerfisins og afnám tolla.Aukið frelsi einstaklinga og atvinnulífs er besta leiðin að bættum lífskjörum. Aðeins með vexti getum við aukið velferð samfélagsins. Það á að vera grundvallarstef í öllum okkar störfum að hagsmunir atvinnulífsins og heimilanna fari saman. Til þess að auka hagsæld þurfa einstaklingar og fyrirtæki að búa við frelsi til þess að vaxa, dafna og sækja á nýja markaði bæði innanlands og alþjóðlega