🇵🇱

Dla nas wszystkich

Dzięki wyborom parlamentarnym, które odbędą się 28 października, mamy cenną szansę wpłynięcia na przyszłość nas wszystkich.

Partia Niepodległości (Sjálfstæðisflokkurinn) zawsze kładła nacisk na wolność jednostki.  Z podstaw wolności jednostki wyrasta silny rynek pracy. Jego owocem jest polepszenie standardu życia i silny system opieki socjalnej, który zapewnia wszystkim wykształcenie, dostęp do służby zdrowia oraz szansę, aby korzystać ze swoich umiejętności.

Partia Niepodległości była częścią koalicji rządzącej przez ostatnie cztery lata. Ten czas charakteryzował się dużym postępem, wzrostem ekonomicznym, wzrostem dobrobytu i obniżeniem podatków.

Islandia to aktualnie dobre miejsce do życia. Jest tu wystarczająca ilość miejsc pracy, a standard życia szybko wzrasta. Zyskali wszyscy, ponieważ dystrybucja płac na Islandii jest jedną z najrówniejszych w Europie.

Chcemy stać na straży tego sukcesu, ale do tego potrzebne są nam głosy na silne przywództwo i odpowiedzialny rząd.

Nie będziemy mierzyć wszystkiego w płacach i wzroście gospodarczym. Prawa człowieka, równouprawnienie, tolerancja, szacunek, uczynność oraz empatia są podstawowymi wartościami uznawanymi w islandzkim społeczeństwie. Współgrają one dobrze z szacunkiem dla wolności jednostki oraz odpowiedzialnością, która się z nią wiąże.

Pozwolę sobie mieć nadzieję na to, że mamy wspólny cel i w dniu wyborów postawisz „x“ przy D. Przede wszystkim jednak, zachęcam cię do wykorzystania prawa do głosowania i wyrażenia swojego zdania na temat przyszłości. To jest najważniejsze.

Partia Niepodległości

X D