Nýsköpun, rannsóknir og vísindastarf

  • Nýsköpun, rannsóknir og vísindi eru grundvöllur framþróunar og framleiðni
  • Nýtum tækni- og samfélagsbyltingu upplýsingaaldar
  • Menntakerfið þarf að tileinka sér breytingar
  • Aukum rannsóknaframlag til háskólastigsins
  • Greiða þarf götu sprotafyrirtækja

Sjálfstæðisflokkurinn leggur áherslu á að efla nýsköpun og auka fjölbreytni í
íslensku atvinnulífi. Lykillinn að því er bætt menntun, rannsóknir og markviss
þróun. Vel hefur gengið að þroska ýmsar frumframleiðslugreinar í átt að
þekkingariðnaði, sem hefur aukið verðmætasköpun og nýtt mannauðinn betur.
Framlög og stuðningur til nýsköpunar hefur stóraukist á þremur árum, úr 2,6 í 4,7
milljarða. Við viljum auka framlög til nýsköpunar og rannsókna. Þrír milljarðar á
ári munu renna úr Þjóðarsjóði til eflingar nýsköpunar og rannsókna á næstu árum

Tækniframfarir upplýsingaaldar, deilihagkerfi, vélvirkni og annað af þeim toga
munu valda gríðarlegum þjóðfélagsbreytingum á Íslandi á næstu áratugum. Miklu
skiptir að Íslendingar geti tileinkað sér þær og verði ekki eftirbátar
samkeppnisþjóða okkar. Það mun kalla á umfangsmiklar breytingar í opinberum
rekstri, einkageiranum, menntakerfinu, fjölmiðlun og öðrum sviðum samfélagsins.
Menntakerfið þarf að bregðast hratt og örugglega við þessum áskorunum, markmið
þess og stefnumótun að liggja fyrir og stjórnvöld að greiða fyrir þeim breytingum,
sem gera þarf. Ekki síst á það við um rannsóknir og þróun, bæði í
háskólasamfélaginu og atvinnulífi.

Augljóst og brýnt verkefni tengist uppbyggingu í ferðaþjónustu, þar sem
takmarkaðar rannsóknir fara fram og menntakerfið hefur ekki brugðist við, á sama
hátt og skýr stefna og stýring í sjávarútvegsmálum leiddi til aukinnar framleiðni og
verðmætasköpunar þar.

Menntakerfið og þá ekki síst háskólakerfið þarf að hafa fjárhagslega burði til að
sinna vísindastarfi og rannsóknum, sem eru grundvöllur nýsköpunar og
atvinnuþróunar um land allt. Það á bæði við innan auðlindahagkerfisins og
skapandi greina á sviði þekkingar, meðal annars á sviði menningar, lista og
tækniþróunar. Hvetja þarf til aukinnar nýsköpunar, rannsókna og vísindastarfs í
atvinnulífinu á sama tíma og auka þarf rannsóknarframlag til rannsóknarsjóða og
háskólastigsins.

Sjálfstæðisflokkurinn vill stuðla að greiðara aðgengi frumkvöðla og sprotafyrirtækja
að fjármagni. Jafnframt þarf að einfalda regluverk fyrir nýsköpun í atvinnulífi, bæta
opinbera þjónustu og úrræði til stuðnings við sprotastarfsemi.