Efnahags- og viðskiptamál

  • Þjóðarsjóður í þágu kynslóðanna
  • Bætum 100 milljörðum við í innviðauppbyggingu
  • Stöðugleiki tryggður áfram og verðbólgu haldið niðri
  • Peningastefnan endurskoðuð
  • Sveigjanleiki í lífeyriskerfið
  • Öflugt samkeppnisumhverfi
  • Almenningsvæðing bankanna

Sjálfstæðisflokkurinn mun viðhalda þeim stöðugleika í efnahagsmálum sem tekist
hefur að koma á. Mikilvægur þáttur í því verður að halda verðbólgunni niðri.

Við viljum setja arðinn af orkuauðlindum landsins í Þjóðarsjóð. Í sjóð þennan renni
arður af orkuauðlindum í eigu ríkis. Sjóðurinn á að vera sveiflujafnandi fyrir
efnahagslífið, aftra ofhitnun er vel árar og tryggja komandi kynslóðum hlutdeild í
arði af sameiginlegum auðlindum. Hluti sjóðsins verður nýttur í aðkallandi
samfélagsverkefni.

Bankarnir hafa bolmagn til að greiða ríkinu allt að 100 milljarða í sérstakar
arðgreiðslur á næstu árum.Við viljum nýta fjármagnið, til viðbótar við
áðuráætlaðar framkvæmdir, í nauðsynlegar innviðafjárfestingar til að bæta vegina,
og styrkja samgöngur um allt land, en einnig aðra innviði svo sem í
heilbrigðiskerfinu og menntakerfinu.

Hafin er endurskoðun á peningastefnunni. Peningastefnan á að styðja betur við
efnahagslegan og fjármálalegan stöðugleika til langs tíma.

Mikilvægt er að ríkisfjármál, peningastefna og kjarasamningar spili saman til að
takast megi að draga úr vaxtamun milli Íslands og helstu viðskiptalanda. Mestu
skiptir að halda stöðugu verðlagi og lágmarka vaxtakostnað heimila og fyrirtækja.
Til framtíðar þurfa lánakjör hér að vera í samræmi við það sem við þekkjum frá
nágrannalöndum okkar.

Leita þarf allra leiða til að tryggja öfluga samkeppni á öllum sviðum íslensks
atvinnulífs, þar með talið í fjármála-, heilbrigðis- og menntakerfinu. Bæta skal
samkeppnisumhverfi fyrirtækja með hagsmuni almennings að leiðarljósi ásamt því
að tryggja öfluga og skilvirka neytendavernd.

Sjálfstæðisflokkurinn vill almenningsvæða banka. Rétt er að almenningur fái
álitlegan hlut eignar sinnar milliliðalaust í hendur, samhliða skráningu bankanna á
markað.